Ny undersøgelse af Det Blå Nordjylland styrker MARCODs indsatser

Ny undersøgelse af Det Blå Nordjylland styrker MARCODs indsatser

15.05.17

Det maritime brancheudviklingscenter MARCOD har netop afsluttet en detaljeret undersøgelse af Det Blå Nordjylland, der viser en stor spændvidde i de nordjyske maritime virksomheder. Den nye viden kvalificerer målretningen af MARCODs ydelser til de nordjyske virksomheder.

Formålet med MARCODs undersøgelse har været at tegne et mere konkret og detaljeret billede af de maritime, nordjyske virksomheder som supplement til tidligere undersøgelser på området. Undersøgelsen er støttet af Den Danske Maritime Fond. 

  • Vi har ønsket at opbygge en mere specialiseret viden om Det Blå Nordjylland, som kan komme de nordjyske, maritime virksomheder direkte til gode, ved at vi med den nye viden om deres behov kan målrette vores ressourcer og indsatser bedst muligt mod deres vækst og udvikling, siger Christine Lunde, adm. direktør i MARCOD, der arbejder for at understøtte udviklingen i den nordjyske maritime klynge.  

Undersøgelsen viser en stor diversitet blandt de nordjyske maritime virksomheder. For mere end halvdelen af virksomhederne udgør det maritime marked dog næsten hele deres forretningsområde. Godt 60 procent af virksomhederne har rederier som kunder, 50 procent har værfter som kunder og godt 40 procent opererer i den maritime udstyrsindustri inkl. service på egne produkter. Det bekræfter den allerede kendte viden om, at det er værfter, udstyrsleverandører og service, der er hovedaktiviteten i Det Blå Nordjylland efterfulgt af shipping og logistik.

Ønsker om ny viden og øget samarbejde 

MARCOD kan dykke specifikt ned i, hvilke virksomheder der gemmer sig bag svarene i de enkelte spørgsmål og bruge den viden i deres direkte kontakt og sparring med virksomhederne, til kvalificeret matchmaking af virksomhederne, til udvikling af og screening til maritime vækstprogrammer, etablering af faglige netværk og samarbejder med videre.

40 procent af virksomhederne er interesserede i at få tilført maskinel produkt- eller produktionsteknologi, mens 38 procent er interesserede i elektrisk produkt- eller produktionsteknologi.

  • Mange af virksomhederne i undersøgelsen angiver et behov for at tilført nye teknologier eller ny viden, men ser ikke vidensinstitutioner som en oplagt samarbejdspartner. Derfor har vi nu i samarbejde med Aalborg Universitet udviklet et koncept for Maritime Afternoons, hvor vi formidler fagligt relevant stof og ny forskning. Svarene i undersøgelsen gør det samtidig muligt for os at invitere de relevante virksomheder til de enkelte faglige temaer, siger Christine Lunde.

60 procent angiver i undersøgelsen et behov for nye samarbejdspartnere og konsortiedannelse.

  • En af vores kerneopgaver som klyngesekretariat er netop at øge samarbejde og vidensdeling mellem de maritime virksomheder og andre relevante aktører. Vi ser det derfor som yderst positivt, at mange af virksomhederne faktisk efterspørger et endnu tættere samarbejde, siger Christine Lunde. 

Udfordringer og muligheder for virksomhederne 

I undersøgelsen angiver virksomhederne, hvilke udfordringer og muligheder de ser for deres virksomhed og branchen som helhed. Som muligheder angiver virksomhederne nye markeder og eksport, nye produkter og nye forretningsområder, optimale faciliteter i form af havneudvidelserne i Nordjylland, strategi, øget samarbejde og nye produktserviceringskoncepter.  

Som udfordringer nævner virksomhederne udefrakommende faktorer som for eksempel den lave oliepris, rammevilkår og svækket konkurrenceevne samt mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Virksomhederne ser MARCOD spille en central rolle i forhold til flere af de angivne muligheder og udfordringer herunder at styrke samarbejdet, at brande branchen, forbedre rammevilkår, sikre finansiering og sikre kvalificeret arbejdskraft.

  • Vi har allerede en prioriteret indsats på disse områder i dag, som vi vil holde fast i og udvikle. Vi har for eksempel lige ansat endnu en maritim lærlingekoordinator for at imødekomme virksomhedernes behov for at sikre flere og bedre lærlinge, forklarer Christine Lunde.

Undersøgelsen og metodegrundlag ligger tilgængelig på MARCODs hjemmeside.

Om undersøgelsen Viden til Vækst – konkret og detaljeret undersøgelse af Det Blå Nordjylland

  • 139 virksomheder har givet data til undersøgelsen, som giver en svarprocent på 34,5
  • Undersøgelsen bygger på en kvantitativ dataindsamling med elektronisk spørgeskema til nordjyske maritime virksomheder og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt kvalitative interviews med 23 virksomheder og 9 uddannelsesinstitutioner 
  • Undersøgelsen er finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond
  • Undersøgelsen er udarbejdet i 2016

Læs undersøgelsen her: http://www.marcod.dk/om-marcod/viden-til-vaekst/ minirapport: https://indd.adobe.com/view/d2037ab3-b2d2-49b4-8b43-c36d702b67d7 

For yderligere oplysninger om undersøgelsen, kontakt venligst:

Charlotte Grøndahl, projektassistent MARCOD, telefon 26 22 86 08 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

UDVALGeframe DSC 2603

Facebook nyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Branchenyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.