OPLOG på Flådestation Frederikshavn vil udvikle dynamiske teams

OPLOG på Flådestation Frederikshavn vil udvikle dynamiske teams

05.07.17

Et omfattende kompetenceforløb er skudt i gang hos OPLOG i Frederikshavn, der i første forløb skal udvikle 101 mand fra Reparations- og Vedligeholdelsesafdelingen til dynamiske teams efter opgavens karakter. Tanken er, at forløbet kan udbredes til de øvrige myndigheder i Søværnet.

Teamøvelser og opgaveløsning med bind for øjnene, balancegang og klatring er blot nogle af elementerne i et stort anlagt kompetenceforløb, som skal udvikle dynamiske teams hos OPLOG i Frederikshavn. Teamlederne i OPLOGs Reparations- og Vedligeholdelsesafdeling er i disse dage som de første af i alt 101 mand på det første grundmodul i det nyudviklede koncept, som skal styrke det tværfaglige samarbejde mellem faggrupperne i nye dynamiske teams.

  • Vores opgave er at støtte Søværnets skibe i operationer fra Nordatlanten til Det Indiske Ocean samt det hjemlige beredskab med service, reparation og vedligehold. Skibene og deres systemer bliver mere komplekse, og det stiller krav til vores kompetencer og samarbejde på tværs af faggrupper. Vi så derfor et behov for et tværfagligt udviklingsforløb med fokus på udviklingen af teams tilpasset de forskellige skibstyper og systemer, forklarer Morten Risager Nielsen, orlogskaptajn og chef for Reparations- og Vedligeholdelsesafdelingen. 

Sidste år kørte der et pilothold på forløbet med 12 mand. De primære samarbejdspartnere på kompetenceforløbet er AMU Nordjylland Team Support og MARTEC, som er udvalgt på baggrund af en udbudsrunde, som det maritime brancheudviklingscenter MARCOD har faciliteret.

  • Vi startede dialogen med OPLOG i februar 2016, og på baggrund af deres ønsker og behov inviterede vi tre relevante uddannelsesinstitutioner til at byde op opgaven. Vi hjælper gerne de maritime virksomheder og enheder med at afdække deres uddannelsesbehov og facilitere udviklingen af et tilbud målrettet deres behov, siger Peter Møller, erhvervskonsulent i MARCOD.

Det planlagte kompetenceforløb bliver afviklet frem til maj 2019, hvor alle 101 mand – som omfatter teamledere, elektrikere, smede, radarfolk, maskinfolk mv. – skal igennem i alt syv dages undervisning på et grundforløb med fokus på teambuilding og videndeling samt specialmoduler med faglig undervisning fra forskellige leverandører af specifikke systemer.

  • Det er omkostningstungt at sende mandskab ud i verden, og dette forløb skal være med til at sikre, at vi får sendt de rigtige teams afsted, og at de løser opgaven så effektivt så muligt og med høj kvalitet, siger Morten Risager Nielsen.

Uddannelse er et højt prioriteret område hos den øverste ledelse, og ambitionen er, at idéen om den tværfaglige teamtankegang spredes ud til et kompetenceforløb for Søværnets øvrige myndigheder, og at det kan inspirere civile virksomheder. 

  • Som en del af konceptet er der indlagt seminarer, hvor vi sparrer og vidensdeler med andre også udefra. Vi har fx haft Fårup Sommerland og Pindstrup med. Selvom vi er meget forskellige, så står vi med nogle af de samme udfordringer – nemlig at løse opgaver og lave reparationer med færrest mulige ressourcer. Så der er stor opmærksomhed om projektet, og vi ser frem til at kunne evaluere forløbet efter maj 2019, siger Morten Risager Nielsen.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 

Morten Risager Nielsen, orlogskaptajn og chef for Reparations- og Vedligeholdelsesafdelingen, telefon 72 85 61 50

Peter Møller, erhvervskonsulent MARCOD, telefon 50 77 00 00

Peter Møller og Morten Risager Nielsen

fra venstre: Peter Møller, erhvervskonsulent i MARCOD og orlogskaptajn Morten Risager Nielsen, Chef for Reparations- og Vedligeholdelsesafdelingen på OPLOG.

DSC 0126 ny

DSC 0177 ny

Ansatte fra OPLOG Frederikshavn i gang med teambuildingsøvelser på et pilotprojekt for hele kompetenceforløbet Fra vidensdeling til tværfaglige teams.  

Om Flådestationen OPLOG

Søværnets Operative Logistiske Støttecenter (OPLOG) på Flådestation Frederikshavn leverer service, forsyninger og vedligeholdelse til Søværnets skibe, uanset hvor i verden, de er indsat. Ydelserne er for eksempel levering af reservedele, reparationer og vedligeholdelse af skibenes materiel og systemer eller vagt og beredskab, når skibene er i havn. Opgaverne løses sammen med det tilsvarende OPLOG på Flådestation Korsør.

Om MARCOD

MARCOD er et maritimt brancheudviklingscenter og klyngesekretariat, som støtter udviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheder i den nordjyske maritime klynge. MARCOD er en specialiseret maritim erhvervsfremmeaktør med indgående kendskab til den maritime branche og et omfattende netværk til maritime aktører i Danmark og Skandinavien. MARCOD er etableret ultimo 2010 og støttes i perioden 2016-18 af Vækstforum Nordjylland, Business Region North Denmark, nordjyske kommuner og havne, maritime netværk, medlemmer og diverse fonde. MARCOD er organiseret som en fond og har base i Frederikshavn med satellitkontor på Aalborg Havn. Centret har i alt ni ansatte og er sølvcertificeret i henhold til EU’s fælles klyngeinitiativ ECEI. Læs mere om MARCOD på www.marcod.dk

Om AMU Nordjylland Team Support
Team Support er en konsulentgruppe organiseret under AMU Nordjylland. Gruppens kompetencer er centreret omkring forandrings- og udvikling af organisationer i forhold til kommunikation, teamudvikling, konflikthåndtering og uddannelse af mentorer. Gruppen arbejder både med lederskab og medarbejderudvikling som kan støtte forandringsprocesser. Team Support har en årelang erfaring med disse processer og har meget fokus på at læringen er en proces, som skal ske tæt på deltagernes egen praksis, og der er et fokus på at skabe forankring af udviklingsprocesser. Deres kursusforløb er typisk opbygget i mindre kursusforløb, hvor deltagerne har mulighed for at afprøve teorier og opgaver i deres egne dagligdagsopgaver.

Facebook nyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

* indicates required
 

Branchenyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.

* indicates required