Nyt maritimt vækstprogram på vej til virksomheder i Nordjylland

Logo DMVP SRGB Det nordjyske maritime videnscenter MARCOD står bag vækstprogrammet, som er det første regionalfondsprojekt i Danmark i 2014-2020. Programmet skal sparke gang i væksten i små og mellemstore nordjyske virksomheder i den maritime branche

Ambitiøse nordjyske maritime virksomheder får i programmet mulighed for at få tilført eksterne ressourcer, der skal hjælpe med at realisere den enkelte virksomheds vækstpotentiale. 

Virksomhederne kan fx få rådgivning om internationalisering, automatisering eller digitalisering. Hvis udfordringen går på strategi- & organisationsudvikling eller sektorspecifikke udfordringer for den maritime branche, er det også noget, virksomhederne kan få hjælp til at løse. Fælles for alle forløb i det maritime vækstprogram er, at rådgivningen skal resultere i en individuel vækstplan for de deltagende virksomheder, som skal være med til at holde virksomheden på vækstsporet fremadrettet. 

Direktør i MARCOD, Christine Lunde, siger: 

”Vores primære formål er at understøtte udviklingen i de nordjyske små og mellemstore maritime virksomheder. Derfor er det maritime vækstprogram et vigtigt værktøj for os, fordi målet med programmet er at få realiseret virksomhedernes vækstpotentiale, så vi kan få skabt flere vækstvirksomheder i Nordjylland i den maritime branche. 

Samtidig er vi glade og stolte over, at vi bliver det første projekt i Danmark, som skal være med til at omsætte midler og muligheder i det nye regionalfondsprogram til vækst i vores virksomheder. Vi har arbejdet hårdt for at kunne give virksomhederne denne mulighed og vi ser frem til at komme i gang med arbejdet”. 

Virksomheder skal have vækstpotentiale 

Alle de deltagende små og mellemstore virksomheder skal have et stort vækstpotentiale og have klare ambitioner om at ville udvikle virksomheden. For at blive karakteriseret som en vækst-virksomhed skal man have en årlig vækst i ansatte på 20% - 3 år i træk. 

I MARCODs maritime vækstprogram er det et mål, at 22 nordjyske virksomheder skal opnå at blive vækstvirksomheder. På sigt skal dette resultere i, at der bliver skabt 100 nye job i de deltagende virksomheder. I programperioden kan der udarbejdes 10 større vækstplaner i virksomhederne á 200.000 kr. og 20 mindre vækstplaner á 100.000 kr. Virksomhederne skal selv finansiere 35% af omkostningerne til vækstplanen, som vil give 

virksomheden en konkret plan for, hvordan den kan skabe mere vækst og hvilke investeringer der skal til. 

Maritime virksomheder der er interesseret i at søge om at deltage i programmet, kan rette henvendelse til projektleder for det maritime vækstprogram i MARCOD, Allan Hejslet, telefon 30133043, e-mail: ah@marcod.dk 

Fakta om MARCOD
MARCOD er et regionalt maritimt videnscenter, som støtter udviklingen i små og mellemstore maritime virksomheder i Nordjylland. 

MARCOD er en specialiseret maritim erhvervsfremmeaktør med indgående kendskab til den maritime branche og et omfattende netværk til maritime aktører i DK og Skandinavien. 

MARCOD er etableret ultimo 2010 med støtte fra Fornyelsesfonden og Vækstforum Nordjylland. I 2015 støttes MARCOD af Vækstforum Nordjylland, Den Danske Maritime Fond samt 4 nordjyske kommuner og 5 nordjyske havne. 

MARCOD er organiseret som en fond og har base i Frederikshavn med satellitkontor i Aalborg. Centret har i alt seks ansatte og en ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet. 

Fakta om EUs strukturfonde 

EUs Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer hver år 1 mia. kr i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet. Partnerskabets investeringer sker med afsæt i regionernes styrkepositioner og i innovation, grøn omstilling, uddannelse og iværksætteri. 

Bliv klogere på, hvordan vi gør en forskel for Danmark 

MARCOD/2015.03.12

4 - 5 March 2015: MBO 2015 Conference

mbologo-2Don’t miss the MBO 2015 conference in Aalborg on March 5th
– see the final program

Achieve new business opportunities and get the latest news within the maritime clean tech market for new technology, innovation and vessel operation.

For the 2nd time the Danish maritime cluster organizations EMUC and MARCOD are jointly hosting the MBO conference, where you can share knowledge on new green technologies with colleagues and competitors and be inspired on how to exploit new business opportunities and improve your business.

The MBO 2015 agenda focus on:
 • Green ports - are green ports a competitive parameter and what kind of investments in green technology is required from customers?
 • Service & Repair (retrofit) – trends, solutions and legislation
 • The North Atlantic – what’s going on and possibilities?
 • Ship Construction in Alternative Materials and with Electric and Hybrid Propulsion
This year we have a session on maritime clusters from the North Atlantic Ocean Cluster Alliance (Iceland, Norway, Canada, Greenland, the Faroe Islands, USA and Denmark) who will share their knowledge on new green technology development in the North Atlantic.

Key note speakers are Gitte Lillelund Bech, CEO, Danish Ports + Maria Bruun Skipper, Director, Danish Shipowners’ Association
Other presentations by MAN Diesel & Turbo, Port of Trelleborg and Aalborg, Fjordline, Danish Yachts A/S, DNV GL, OSK Ship Tech, DESMI etc. ,

Registration & hotel: www.conferencemanager.dk/MBO2015

Grundlæggende Maritim Sikkerhed

I samarbejde med Maritimt Brancheudviklingscenter og den maritime industri har MARCOD været involveret i at udvikle "Grundlæggende Maritim Sikkerhed". Kurset sætter fokus på sikkerhedskulturen i den maritime industri. Kurset er særligt velegnet for rejsemontører og nye medarbejdere i industrien.

I løbet af kurset vil du få kendskab til de væsentligste sikkerhedsprincipper, som du skal være opmærksom på, når du arbejder i den maritime industri. Du vil gennemgå følgende overordnede områder både teoretisk og praktisk:

- Generelt om at arbejde på skibe
- Sømandsloven
- Personlig sikkerhed og kvalitetssikring
- Maritim sikkerhed
- Brand
- Førstehjælp

Kurset varer 2½ dag og koster DKK 2.500 ekskl. moms. Kurset udbydes af Det Maritime Brancheudviklingscenter og undervisningen gennemføres af Skagen Skipperskole, Martec og Brandskolen i Hvims. Første kursusforløb starter den 4/2-15. Læs mere her: www.mbuc.dk. For mere info, venligst kontakt udviklingskonsulent Peter Møller på pmo@mbuc.dk eller tlf 96208888.

pdfSe pdf

MARTEC renoveres og udvides for 25 mio kr.

martec 1

Et åbent, lyst og indbydende studiemiljø skal gøre det endnu mere tiltrækkende at studere og arbejde på MARTEC. En længe ønsket renovering og udvidelse af det maritime og polytekniske uddannelsescenters faciliteter er nu skudt i gang

Bygge og renoveringsprojektet til ca. 25 mio. kr involverer en totalrenovering og udvidelse af faciliteterne med flere undervisningslokaler, flere grupperum til de studerende, en ny central fredagsbar og større kantineforhold samt en række andre tiltag til forbedring af studie- og arbejdsmiljøet.

Desuden opføres en længe ønsket multisal til brug ved bl.a. dimissioner, eksamen, foredrag og arrangementer som f.eks. erhvervsdage. Uddannelsesinstitutionen bliver lys, behagelig og tidsvarende til glæde for bl.a. maskinmester-, maskinist- og HF-Søfart studerende.

Tilbygningen vil ske i det centrale haveanlæg, hvor der i samme forbindelse etableres nye udefaciliteter til ophold og øvelser. Derudover fortsætter den allerede igangsatte renovering af skolens øvrige teorilokaler med nye vinduespartier, ventilation og installationer.

Direktør Pia Ankerstjerne, ser frem til at komme i gang med arbejdet:

”Vi er virkelig glade for at komme i gang. Nu kan vi for alvor forbedre studie- og arbejdsmiljøet for det store og voksende antal studerende og medarbejdere. Behovet har været der i mange år, og nu får vi tidssvarende rammer som modsvarer det vi beskæftiger os med. Vi håber, at flere af landsdelens unge mennesker vil vælge en maritim og teknisk videregående uddannelse, og dermed bidrage til at understøtte den positive udvikling i de maritime erhverv, som er en af regionens absolutte vækstområder.”

Projektet har været under opsejling siden en ny strategi for MARTEC i 2012 satte gang i en større moderniseringsproces. Forud er gået et stort arbejde med at opnå dels de nødvendige godkendelser og udvælge det rette projekt. For Nordjylland og ikke mindst Frederikshavn Kommune er renoveringen væsentlig i forbindelse med omstillingen mod de stadig mere specialiserede maritime erhverv, som udgør en voksende del af regionens vækstgrundlag.

Borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune, lægger heller ikke skjul på betydningen af den forestående projekt:

”MARTEC skal gerne være et af de foretrukne uddannelsessteder hos de unge, der i fremtiden skal løfte Nordjylland og resten af Danmark endnu højere op i den maritime superliga. MARTEC’s høje faglige niveau tiltrækker allerede mange studerende, og når de nye moderne faciliteter står klar, tror jeg på, at tilstrømningen af studerende stiger.”

Projektet nyder også stor opbakning blandt virksomhederne, som hvert år aftager de færdiguddannede kandidater, som f.eks. Alfa Laval i Aalborg:

”Virksomheder som Alfa Laval har stor gavn af, at der på MARTEC etableres et stærkt og attraktivt maritimt uddannelsesmiljø. Vi håber, det vil medføre, at endnu flere vil vælge en karriere inden for Det Blå Danmark. Der er fortsat udsigt til vækst i jobs indenfor salg, service og udvikling af specialiseret maritim teknologi, og vi har i dag langt over 50 maskinmestre ansat hos Alfa Laval, hvoraf mange er uddannet på MARTEC.” udtaler Lars Skytte Jørgensen, Vice President Product Centre Boilers.

Begejstringen deles af Direktør Poul Knudsgaard, MAN Diesel & Turbo Frederikshavn:

”Hos MAN Diesel & Turbo ser vi frem til at de maritime uddannelser i Nordjylland nu styrkes yderligere i form af nye undervisningsfaciliteter. Vi har som maritim virksomhed brug for de kompetencer, som de unge mennesker lærer på MARTEC og ser frem til at forsætte det gode samarbejde i endnu flottere rammer. Vi tror på, at den renoverede skole vil blive et aktiv for hele den maritime sektor i regionen.”

Fakta om udvidelses- og renoveringsprojektet
Projektet udføres i totalentreprise af Trigon A/S i samarbejde med KJÆR & RICHTER arkitekter. Det forventes at første spadestik vil finde sted inden for 2 måneder og at renovering og tilbygning vil kunne stå færdigt i december 2015.

I alt får MARTEC tilført 4 undervisningslokaler, 6 nye grupperum, multisal, udvidet køkken- og kantineforhold og diverse fællesarealer. Samtidig totalrenoveres og ombygges den eksisterende bygningsmasse med fokus på at skabe et lysere, mere dynamisk og åbent studie- og opholdsmiljø for de studerende og ansatte.

Sikkerhed i den maritime branche er et konkurrenceparameter

kursus 11feb

genopliv 11febAt agere sikkert og være i stand til at tage vare på sig selv og sine omgivelser er en nødvendighed, hvis man vil have succes i den maritime verden. I løbet af de sidste 2½ dag har 19 kursister gennemgået kurset Grundlæggende Maritim Sikkerhed, der netop sætter fokus på sikkerhedskulturen maritimt.

Kurset er udviklet af det Maritime Brancheudviklingscenter i samarbejde med de maritime virksomheder i Frederikshavn. Kurset berører flere forskellige emner, og derfor har man allieret sig med undervisere fra både MARTEC, Brandskolen i Hvims og Skagen Skipperskole til undervisningen.

På kurset gennemgås de væsentligste forhold, der er med til at sikre en god sikkerhedskultur. Det drejer sig bl.a. om personligt sikkerhedsudstyr, generel maritim sikkerhed, brand, førstehjælp, lovgivning og hvilke forhold man skal være opmærksom på, når man arbejder ombord på et skib.

Hos Vestergaard Marine Service har man stort fokus på en god sikkerhedskultur, og her er man meget tilfreds med kurset. Projektleder Jens Andersen udtaler:

”Det er vigtigt for os, at medarbejderne er opmærksomme på de risici, de møder, så de er i stand til at tage de nødvendige forholdsregler for at imødekomme dem. Vores medarbejdere arbejder over alt i verden og det giver os alle en tryghed, at vi hjemmefra har givet dem nogle grundlæggende kundskaber til at undgå ulykker.”

Peter Møller fra det Maritime Brancheudviklingscenter siger: ”Den tætte sparring med industrien og det, at vi kan bruge undervisere, som i forvejen kender praktikken og teorien på det maritime område, har sikret en effektiv og hurtig kursusudvikling, ligesom kvaliteten er i top.”

De konkurrencemæssige og økonomiske aspekter spiller også ind hos Vestergaard Marine Service, hvor teknisk direktør Peter Nørgård udtaler:

”Vi oplever, at vores kunder i stigende grad decideret kræver, at vi har en god sikkerhedskultur, når de vælger deres leverandører – det er blevet et konkurrenceparameter. Herved bliver vores investering i at sende medarbejderne på Grundlæggende Maritim Sikkerhed ekstra god. Først og fremmest vil vi jo gerne, at vores medarbejdere kommer hjem i samme stand, som de kom om morgenen, og for det andet er det vigtigt, at vi ikke bliver valgt fra af kunder, der kan have tvivl om sikkerhedskulturen.”

Kursusforløbene i Grundlæggende Maritim Sikkerhed gennemføres månedligt, næste gang i marts måned.
Tilmelding og information kan ske til kursus@mbuc.dk

For yderligere info, venligst kontakt:
Udviklingskonsulent Peter Møller, MBUC. Tlf. 5077 0000, mail pmo@mbuc.dk

kursusudviklet
brand 11feb

Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk

En ny analyse fra Styrelsen for Forskning & Innovation og regionerne afdækker de effekter, som virksomheder opnår ved at deltage i de danske klynger og innovationsnetværk. Analysen viser, at klynger og netværk bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling, bl.a. med ny viden, metoder og idéer. Det sker især ved at skabe nye samarbejder mellem virksomheder, vidensinstitutioner og andre organisationer, der fører til værdiskabelse og innovative løsninger, som parterne ikke kan opnå hver for sig. Analysen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt godt 4.000 virksomheder, hvor 950 virksomheder fra 42 klynger og innovationsnetværk har medvirket. Link til rapporten:

http://ufm.dk/publikationer/2015/virksomhedernes-effekter-af-deltagelse-i-klynger-og-netvaerk

Svendeprøver afsluttet med flotte resultater

laerlingevm

Fire lærlinge fra Vestergaard Marine Service A/S afsluttede fredag deres svendeprøver med super flotte resultater på EUC Nord i Frederikshavn.


Det drejer sig om: Lukas Bostrup Kristensen, Simon R. H. Damgaard, Martin B. Nielsen og Daniel Olsen. De er alle ved at uddanne sig til skibsmontører med få måneder tilbage af deres lærlingetid.

En skibsmontøruddannelse er en meget alsidig uddannelse, som åbner dørene for uendelige mange muligheder. Ønsker man at fortsætte studierne kan man blandt andet læse til ingeniør eller maskinmester, og vil man gerne ud på arbejdsmarkedet findes der også et hav af muligheder både i de mange lokale martime virksomheder og offshore branchen.

Kim Blaameier har været voksenlærling hos MAN Diesel & Turbo A/S og har i dag også afsluttet sin svendeprøve med et flot 10-tal. Kim fejrer desuden, at han er færdig med sin uddannelse. Han skal nu være forbillede for de andre lærlinge på MAN Diesel & Turbo A/S, når han mandag morgen møder på arbejde med titlen som svend.

- Min fremtid indenfor den maritime branche ser heldigvis lys ud, uanset om jeg fremover vælger at arbejde i en lokal virksomhed eller at arbejde ude i verden. Mulighederne er mange, så det handler blot om at vælge det helt rigtige for mig, siger Kim Blaameier, nyuddannet skibsmontør.

Ovennævnte lærlinge er alle omfattet af den maritime lærlingeordning, som faciliteres af MARCOD. Der er fire aktive partnere i ordningen - Orskov Yard A/S, Vestergaard Marine Service A/S, MAN Diesel og Turbo A/S samt Hirtshals Yard A/S - og fire sleeping partnere, Scanel International A/S, Karstensens Skibsværft A/S, Hytek A/S samt Victor A/S.

Formålet med ordningen er at tilføre flere lærlinge til den maritime branche samt at højne kvaliteten i uddannelserne og koordinere en turnusordning mellem partnerne således, at virksomhederne hjælper hinanden med at klæde deres lærlinge godt på til fremtiden.

Victor udvider med stor hal ved siden af siloen

victorudvider

Virksomheden Victor A/S i Frederikshavn udvider med en nybygget hal på 1200 kvadratmeter, som bliver nærmeste nabo til Kattegat Silo. Bygningen, der opføres af Carlo Sørensen A/S, skal bruges til montagehal, halvfabrikata og færdigvarelager.


- Vi bygger, fordi vi har stigende ordreindgang på højtryks manifolde og "mud mix"-systemer til offshore-industrien. Samtidig får vi mulighed for at have større emner under krankrogen, som hidtil har været en begrænsning. En yderligere fordel er, at vi kan lagre færdigvarer hos os i en længere periode. Det er noget, vores kunder efterspørger, siger administrerende direktør Ole Nygaard til Kanal Frederikshavn.

Arbejdet med den nye bygning er gået i gang i denne uge. Hvis alt går efter planen, står hallen klar i slutningen af april. Det er Frederikshavn Havn, som er bygherre. Victor A/S har lejet hallen i 10 år.

Victor leverer service og løsninger til markederne energi, offshore og marine. Virksomheden fremstiller og leverer EPCM-løsninger (Engineering, Procurement and Construction Management) inden for komplekse rørsystemer i alle metaller, plast og glasfiber, tryk/ikke tryksatte lagertanke, opbygning af procesmoduler samt opbygning af køletekniske løsninger til ethvert formål.

- Vi er lige nu 80 mand, og ordrebogen for næste år ser meget fornuftig ud. Om det fører til yderligere ansættelser, når hallen er færdig, må tiden vise, udtaler Ole Nygaard.

Victor A/S har i dag produktion og værksted i bygninger, som ligger i den østlige del af siloen, mens administrationen er samlet på syvende sal i siloen.

Første maritime projektledere fra MARTEC

EFTERUDDANNELSE: Første hold maritime projektledere er klar efter at have gennemført et særligt kompetenceudviklingsforløb udviklet af EUC Nord og MARTEC.

martecbillede


19 kursister har netop afsluttet deres uddannelse inden for maritim projektledelse. I løbet af de sidste tre måneder har de i seks moduler arbejdet med forskellige discipliner inden for maritim projektledelse. Det skriver MARTEC i dag i en pressemeddelelse.

”I den maritime industri havde vi et behov for en specialiseret maritim projektlederuddannelse. Uddannelsesinstitutionerne greb denne bold og lavede sammen med os en relevant uddannelse indeholdende både teori og værktøjer, som er umiddelbart anvendelige” - det er nogle af de ord, som Tom Samson, Formand for Maritime Network Frederikshavn, knytter på uddannelsen.

I kursusforløbet har det været vigtigt at have en virkelighedsnær og industri-relevant undervisning, så kursisterne fra modul til modul har kunnet anvende det lærte. Ud over generel projektledelse, så har kursisterne også fået en indsigt i personalehåndtering, kommunikation, kunde- og leverandørforhold, regnskab og jura.

Fælles maritim reference

Uddannelseschef hos EUC Nord, Henrik Nielsen, udtaler, at ”dette kursushold har været et guldhold med et stort engagement og interesse for at sætte hverdagen ind i nogle teoretiske rammer. At alle kursister kommer fra den maritime industri, har også givet en god fælles referenceramme at diskutere ud fra.”

Uddannelsen til maritim projektleder er opstået i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne EUC Nord og MARTEC samt MARCOD og branchenetværket MNF (Maritime Network Frederikshavn), som repræsentant for de maritime virksomheder i Frederikshavn.

Fra den maritime industris side er man også glad for, at de forskellige uddannelsesinstitutioner har samarbejdet på tværs, og industrien derved får gavn af de kompetencer, som hver institution har.

Matcher vores behov

Tom Samson udtaler: ”Det er godt at se, at uddannelsesinstitutionerne samarbejder og på den måde optimerer kompetenceudviklingen i virksomhederne. Vi er således sikret uddannelsesforløb, der bedst matcher vores behov.”

Allerede til januar starter næste hold maritime projektledere med 18 deltagere. Derudover startes et hold til foråret og endnu et til august.

MARCOD skal fortsat udvikle det maritime Nordjylland i 2015

bronze-cerDet maritime center MARCOD, som med gode resultater arbejder for at understøtte udviklingen i de nordjyske maritime virksomheder, er sikret finansiering i 2015 og kan samtidig glæde sig over en ny certificering

Der er glæde og stolthed hos MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift) i disse dage.

Det maritime erhvervsliv, flere nordjyske kommuner og havne, Den Danske Maritime Fond og Vækstforum Nordjylland støtter økonomisk op om en videreførelse af centret i 2015 som lokomotiv for vækst i det maritime Nordjylland.  

”Det er vi naturligvis rigtigt glade for, da det betyder, at vi kan fortsætte vores arbejde med at understøtte udviklingen i de nordjyske små og mellemstore maritime virksomheder. Ligesom vi kan fortsætte faciliteringen og udviklingen af de maritime netværk i flere af de nordjyske havne for de områder, som er vigtige for virksomhedernes vækst”, siger Christine Lunde, direktør i MARCOD.

Netop MARCODs evne til at drive netværk er for nylig blevet anerkendt af organisationen European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), hvor MARCOD har opnået bronze certificering som europæisk klyngeorganisation. Certificeringen er sket med udgangspunkt i 31 benchmarking parametre inden for blandt andet organisation, strategi, økonomi, medlemmer, ydelser, resultater og anerkendelse og er således et internationalt kvalitetsstempel for professionel netværks- & klyngeledelse. Certificeringen er et led i EUs plan om at skabe fælles standarder for klyngeledelse, som er accepterede og anerkendte. Certificeringen letter endvidere adgangen til samarbejde med andre maritime klynger og giver bedre adgang til finansiering af fortsatte aktiviteter.

Flotte resultater på kort tid
MARCOD er på kort tid allerede blevet en uundværlig del af vækstudviklingen på det maritime område - i særdeleshed i Nordjylland. En midtvejsevaluering fra COWI i 2013 viste, at virksomhederne i gennemsnit forventer en stigning i omsætningen på 15 procent, og at de kan ansætte 3 personer ekstra på baggrund af deres samarbejde med MARCOD.

”Nordjylland har historisk stærke kompetencer og et teknologisk forspring, som skal til for at skabe øget vækst inden for skibsbygning, maritimt udstyr og service samt grøn miljøteknologi til skibsfart. Det skal vi forstå at udnytte fuldt ud og derfor støtter Vækstforum fortsat op om MARCOD, for at udnytte potentialet i det maritime erhverv i Nordjylland. MARCOD er en central maritim aktør i Region Nordjyllands vækstpartnerskabsaftale med regeringen”, udtaler Ulla Astman, regionsrådsformand og formand for Vækstforum Nordjylland.

Bestyrelsesformand for MARCOD Poul Knudsgaard supplerer:

”MARCOD vil i 2015 fokusere på at samle den maritime klynge i Nordjylland med henblik på at styrke relationerne tværregionalt, opnå større innovation og forretningsmæssige synergier, koordinere aktiviteter og viden samt  styrke samarbejdet mellem erhvervet og uddannelsesinstitutionerne. Vi vil ligeledes arbejde på en forretningsmodel, der i højere grad sikrer brugerfinansiering fra 2016 og frem”.

Det blå Danmark udgør en væsentlig del af den danske økonomi og beskæftigelse og er et prioriteret vækstområde jævnfør regeringens blå vækstplan. Det maritime er et regionalt styrkeområde i Nordjylland, som udgør 10% af det blå Danmark, med over 200 virksomheder, 12.000 ansatte og stigende beskæftigelse og udstyrsproduktion.

Resultater for MARCOD i perioden 2011-2014:
 • Medvirken til etablering af 100 jobs i perioden 2011-2014
 • Etablering og udvikling af 6 maritime netværk i Nordjylland, herunder medvirken til etablering af offshore netværket Offshore Base Scandinavia
 • Udvikling  af diverse forretningskoncepter i de maritime netværk i Nordjylland, fx service på reden i Skagen
 • Udvikling af maritim projektlederuddannelse i samarbejde med Martec og EUC Nord
 • Etablering af det Maritime Brancheudviklingscenter i samarbejde med AAU, Martec, EUC Nord, Skagen Skipperskole, Brandskolen i Hvims etc
 • Fokus på maritime lærlinge ved ansættelse af maritim uddannelseskoordinator i samarbejde med 8 maritime virksomheder
 • Etablering af mere end 30 konkrete udviklingsprojekter i maritime SMV’ere i Nordjylland
 • Afholdelse af 3 maritime konferencer/temamøder pr år  
 • Maritim forskning med fokus på forretningsmuligheder for danske SMVere indenfor grøn miljøteknologi til skibsfart (5 artikler udgivet af PhD tilknyttet MARCOD).
 • Øget samarbejde mellem de maritime netværk i Nordjylland

Fakta om MARCOD

MARCOD er et nationalt videnscenter, som støtter den danske maritime service- og udstyrsindustri med at omsætte nye ideer til konkurrencedygtige produkter, services og forretningsprocesser.
MARCOD yder 1:1 maritim sparring, facilitering og udvikling af maritime netværk, projektudvikling, projektledelse, fundraising, maritime konferencer og forskning. MARCOD er etableret ultimo 2010 med støtte fra Fornyelsesfonden, Vækstforum Nordjylland samt stiftelseskapital fra 6 stiftere. I 2015 støttes MARCOD af Vækstforum Nordjylland, Den Danske Maritime Fond, Thisted Kommune, Hjørring Kommune, Aalborg Kommune og Frederikshavn Kommune, havnene i Hanstholm, Hirtshals, Aalborg, Frederikshavn og Skagen samt to maritime netværk . MARCOD har base i Frederikshavn og centret har i alt seks ansatte og en ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Christine Lunde, adm. direktør i MARCOD, tlf. 23 32 03 32, e-mail: clc@marcod.dk
Poul Knudsgaard, bestyrelsesformand, tlf. 20 86 86 21, e-mail: poul.knudsgaard@man.eu¨

docxHent word fil

Maritime virksomheder ansætter uddannelseskoordinator for at sikre fremtidens faglærte arbejdskraft

press 1Tre maritime virksomheder i Frederikshavn er gået sammen om at ansætte en uddannelseskoordinator, der skal sikre flere lærlinge på virksomhederne og en bedre kvalitet i uddannelsen. Det langsigtede mål er at sikre virksomhedernes faglærte arbejdskraft.

Det er efterhånden kendt, at Danmark inden længe vil have en akut mangel på faglært arbejdskraft, hvis ikke der bliver uddannet flere med en erhvervsuddannelse. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil der i 2020 mangle omkring 20.000 faglærte alene inden for jern og metal.

MARCOD er repræsenteret på Folkemødet Bornholm

MARCOD, Aalborg Universitet og MARTEC arbejder sammen om at styrke det maritime samarbejde i Nordjylland, bl.a. gennem Vækstforum projektet ”Det blå vandmærke”.

Under Folkemødet på Bornholm, den 12. juni 2014 kl. 16 -17, debatteres fordele og fremtidsvisioner for tværgående maritimt samarbejde, og vi opfordrer alle interesserede til at deltage (se mere i vedhæftede invitation).

Vel mødt på Folkemødet!

pdfInvitation

Ny maritim projektleder uddannelse

Uddannelse: Maritim projektleder

Tværregionalt maritimt uddannelsesnetværk tilbyder ny projektlederuddannelse til den maritime branche.

FolderMaritimProjektleder685.jpg
Foto: eframe.dk

De maritime virksomheder i Frederikshavn og Skagen har længe ønsket sig en projektlederuddannelse skræddersyet til den maritime branche. Grunden til at der ønskes en helt speciel maritim projektlederuddannelse er, at der udover de helt specielle situationer, der skal håndteres indenfor den maritime branche også er tradition for, at en maritim projektleder har et meget stort kommercielt og salgsansvar i sit job. Derfor er der udviklet en ny uddannelse i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner EUC Nord og Martec samt det maritime videnscenter MARCOD.

Nordjylland vil skabe vækst og jobs i fremadstormende maritime erhverv - ny rapport om det blå Nordjylland fra Region Nordjylland

10. april 2014 - Pressemeddelelse

Artikel I. Nordjylland vil skabe vækst og jobs i fremadstormende maritime erhverv

pdfDet Blå Nordjylland analyse

En ny analyse viser, at de maritime erhverv udgør 8 pct. af den nordjyske økonomi. Andelen forventes at stige i fremtiden i takt med skærpede miljøkrav og øget aktivitet inden for skibsfart og offshore, hvor Nordjylland har helt særlige kompetencer.

Analysen, som bærer titlen Det Blå Nordjylland, er lavet i samarbejde mellem konsulentvirksomheden NIRAS, Region Nordjylland, Vækstforum Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland.

Foto1 DetBlaaNordjylland685
e-frame.dk

Vil I gerne ind på det norske offshore-marked?

transformer

Onsdag den 6. november afholder Erhvervshus Nord og MARCOD et arrangement for virksomheder, der gerne vil ind på det norske offshore-marked. Her kan de høre om certificeringen Achilles, som er et krav hos mange norske virksomheder.

Mange nordjyske virksomheder er allerede i gang eller vil gerne ind på det norske offshore-marked. Kvalifikationssystemet Achilles er et vigtigt vurderingsparameter for mange virksomheder i den norske offshore-branche, når de skal vælge underleverandører, og derfor inviterer Erhvervshus Nord og MARCOD til et gratis gå-hjem-møde om Achilles den 6. november i Kattegat Siloen.

- Vi oplever en stigende interesse fra de maritime virksomheder i Nordjylland for at rette blikket mod det norske offshore-marked, som ligger lige i vores baghave og forsat rummer et stort potentiale for de danske virksomheder, siger Christine Lunde, erhvervskonsulent i MARCOD.

På arrangementet vil en repræsentant fra Achilles fortælle om certificeringen og certificeringsprocessen. Lene Bildtoft fra Arbejdsmiljøeksperten vil give et indlæg om, hvordan man gør sin virksomhed klar til certificeringen, og endelig vil Ole Nygaard fra Victor A/S fortælle om deres erfaringer med Achilles.

Projektet er samtidig en del af det nordjyske erhvervsfremstød i Norge, som Erhvervshus Nord driver i samarbejde med erhvervskontorerne i Brønderslev og Hjørring, Center for Arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune og Væksthus Nordjylland. Et af formålene er at klæde de nordjyske virksomheder på til at gå i gang med at eksportere til det norske marked.

- Vi har mange dygtige nordjyske virksomheder inden for det maritime område og metalindustrien, som med fordel kan begynde at se mod det norske offshore-marked. For at få succes kræver det dog, at de er klædt godt på i forhold til mulighederne og barriererne for at komme ind på markedet. Arrangementet er kan være med til at give et indblik i, hvilke krav de norske virksomheder stiller, siger Niels Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord.

Man kan tilmelde sig arrangementet her: https://erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/11/

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Pernille Urth, kommunikationskonsulent Erhvervshus Nord, telefon 98 45 80 04 / peur@frederikshavn.dk

Direktørskifte i MARCOD

Pr 1. december 2013 tiltræder Christine Lunde som ny direktør i det nationale, maritime center MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift), der arbejder for at udvikle den danske maritime branche med fokus på grøn miljøteknologi til skibsfart

Nye kræfter forstærker MARCODs indsats for det maritime Danmark

Den maritime konsulentstab i MARCOD (Maritimt Center for Optimering & Drift) er netop blevet forstærket med to nye ansatte som følge af stor efterspørgsel på centrets ydelser samt en positiv midtvejsevaluering v/COWI om effekten af MARCODs arbejde for det maritime Danmark.

MARCODteam2013 685
MARCOD-teamet fra venstre: økonomimedarbejder Tanja Samuelsen, erhvervskonsulent Christine Lunde, erhvervskonsulent Steen Hjulskov, erhvervskonsulent Dusko Nikic, ph.d.-studerende Roberto Rivas Hermann samt direktør Niels Christensen.

Nordjylland på sikker kurs mod maritim vækst

Danmarks nordligste maritime klynge i Frederikshavn og Skagen har lagt en sikker kurs mod vækst. En bevidst satsning på innovative maritime løsninger, nybyggeri og reparationer til bl.a. offshoreindustrien, en stærk maritim serviceindustri, konventionel havnevirksomhed og en udbygget miljø- og genvindingsindustri har givet vind i sejlene i det blå kraftcenter.

Kulfiberfærge med stort potentiale får medvind på finansloven

25 millioner kroner har regeringen og Enhedslisten netop afsat på finansloven til grønne maritime løsninger med fokus på blandt andet nye skibstyper. Et direkte skulderklap til et kulfiberfærgeprojekt, som blandt andre MARCOD (Maritimt Center for optimering og Drift) og Danish Yachts i Skagen længe har arbejdet på, og som er på vej til at blive realiseret med en 1:1 færge på Næssund-overfarten mellem Thy og Mors. Færger bygget i kulfiberkomposit rummer store økonomiske, miljømæssige og ikke mindst beskæftigelsesmæssige potentialer.

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

* indicates required

Branchenyheder