MARCOD er medlem af Cluster Excellence Denmark

Futureweek logo Part of edition

Læs mere om de danske netværk og klynger her:

I Danmark findes over 50 innovative netværk og klynger, som inden for hvert deres fagområde årligt hjælper over 13.000 virksomheder med at blive mere innovative, så virksomhederne kan skabe vækst og flere arbejdspladser. Få et overblik over alle danske netværk og klynger.

Netværk og klynger skaber resultaterne

Det er dokumenteret, at netværk og klynger bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling, bl.a. med ny viden, metoder og idéer. Blandt de virksomheder, der har deltaget i netværks- og klyngeaktiviteter:

  • har næsten 60 % af virksomhederne i høj eller nogen grad fået ny, relevant viden, fx om markeds- eller teknologiske trends
  • har 44 % af virksomhederne i høj eller nogen grad fået styrket deres kompetencer inden for markeds-, proces eller produktudvikling
  • har to tredjedele af virksomhederne udviklet (eller forventer at udvikle) nye ideer, der kan føre til innovation
  • er der i 60 % af virksomhederne skabt konkret innovation i form af nye produkter eller processer

Kilde: Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk, Styrelsen for Forskning og Innovation, 2015

Økonometriske analyser viser desuden, at virksomheder, der deltager i netværks- og klyngeaktiviteter:

  • Har fire gange så høj sandsynlighed for at blive innovative sammenlignet med lignende virksomheder, der ikke deltager
  • Opnår en produktivitetsvækst, der er 3,6 procentpoint højere end andre lignende virksomheder

Kilde, se bl.a.: ”The Short-run Impact on Total Factor Productivity Growth of the Danish Innovation and Research Support System” udarbejdet af Centre for Economic and Business Research (CEBR) for Styrelsen for Forskning og Innovation.

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

* indicates required

Branchenyheder