Giv nu bare de unge lidt tid

Giv nu bare de unge lidt tid

04.03.19

Nordjyske Vendsyssel 04.03.19 - Stafetten: Christine Lunde, Direktør v/MARCOD

Både i arbejdsmæssige og familiemæssige sammenhænge er jeg omgivet af unge mennesker, der er udfordret af at vælge den rigtige uddannelse.

I mit professionelle liv arbejder vi blandt andet med at åbne de unges øjne for uddannelses- og jobmuligheder i den maritime branche i Nordjylland.

På hjemmefronten har jeg to voksne børn, der hver især er i gang med at finde ud af, hvad de vil med deres liv med hensyn til uddannelse og jobmuligheder.

Jeg kan høre mig selv sige i en uendelighed, og det er kærligt ment, at det er vigtigt, at man finder en uddannelse, man brænder for, og at man vælger retning efter ens egne interesser og ikke efter, hvad andre synes.

Jeg kan også høre både mine egne børn og andre unge mennesker sige, at det er svært at vælge, fordi der er så mange muligheder, og fordi mange uddannelser kun er tilgængelige i specifikke byer, det gælder især for København.

De unge synes også, at det er svært, når kravet til karaktergennemsnit er så urimeligt højt på mange uddannelser. Mange unge bliver stressede, fordi de skal have 10 og 12 i alle fag for at komme ind på den uddannelse, de ønsker sig allermest.

Måske man skulle slække lidt på karaktergennemsnittet og i stedet bedømme de unge mennesker ud fra deres kompetencer og personlighed?

Hvis vi gav de unge lov til i højere grad at vælge med hjertet og lysten, ville man få mange flere unge succesfuldt gennem uddannelsessystemet.

Der er en grund til, at virksomhedsnetværket Cabi inviterer til konferencen ”Ung i dag - din arbejdskraft i morgen – Årskonference 2019” og indleder invitationen med, at ”vi står i et paradoks, hvor mange virksomheder mangler arbejdskraft, og en stor del af danske unge mistrives og har svært ved at finde vej til uddannelse og job.”

Hos Cabi er de nemlig også godt klar over, at det er vigtigt at sætte fokus på sårbare unge og virksomheders gevinst ved at ansætte dem.

 ”De unge har måske brug for at lære på andre måder end på skolebænken, og her spiller virksomhederne en væsentlig rolle” skriver Cabi i oplægget. Det er jeg helt enig i.

Mange unge er meget usikre på deres uddannelsesvalg og dermed forholdsvis længe om at finde ud af, hvilken vej de vil gå. De vælger sabbatår og tager omveje af lutter nervøsitet for at vælge forkert.  

Vi er nødt til at gøre os umage for at forstå de unge, før vi kan tage dialogen og få vores budskaber af et godt hjerte igennem – både i forhold til at tiltrække unge til en bestemt branche og til at være den gode støttende forælder, der lytter og rådgiver på de unges præmisser.

Som direktør kommunikerer jeg hele tiden, at der er rigtig gode muligheder for en spændende karriere i den maritime branche: Danmark er en af verdens største skibsfartsnationer, vi er førende på miljørigtigt udstyr til skibe og går foran på klimadagsordenen, man kan arbejde internationalt, der er god løn og masser af muligheder for videreuddannelse. Branchen mangler arbejdskraft – ikke mindst unge med en erhvervsuddannelse, fx skibsmontører, smede, elektrikere, industriteknikere samt maskinmestre og ingeniører.  Det lyder jo godt, men hører de unge efter?

Som mor fornemmer jeg, at valget er svært på grund af uoverskueligt mange uddannelses-muligheder og -veje, karakterræs og adgangskrav, jeg kan se, at de måler sig meget mod både forældre og hinanden. Tidligere spejlede man sig meget i den nærmeste familie, nu ønsker mange unge måske i højere grad at opbygge deres egen identitet og læner sig i højere grad op ad rollemodeller fra sociale medier, tv osv.  

Som arbejdsgivere kigger vi mindst lige så meget på sociale kompetencer som på de faglige, når vi rekrutterer unge. Vi søger unge med drive, engagement, nysgerrighed, lyst til at lære, at de kan tænke selv og komme med løsninger, tænke helhedsorienteret, er fleksible, kan samarbejde og dele viden, er åbne over for andre kulturer, tale engelsk osv. Evnen til at skabe værdi for virksomheden og angribe opgaverne på en ny og forfriskende måde.

Man skal selvfølgelig prøve at vælge rigtigt og have mange hjælpende oplysninger til det, men det gør det ikke alene. Jeg har ansat adskillige medarbejdere i min tid som leder, og flere af dem har skiftet uddannelse eller fag undervejs i deres uddannelse. Det ser jeg ikke som spild af tid og ressourcer. Det har nemlig været karakteristisk for netop disse mennesker, at de vidste lidt mere om, hvad de ville, og hvad de ikke ville, og så havde de en del værdifuldt med fra de uddannelser, de var skiftet væk fra. Nogle havde også dobbeltuddannelser, og det giver nogle helt specielle tværfaglige kompetencer.

Så hvad enten vi er arbejdsgiver eller forældre, skal vi øve os i at give vores unge tid og ro til at træffe den vigtige uddannelsesbeslutning. Sabbatår og omveje er helt i orden. Der er masser af læring, livserfaring og erhvervserfaring i det. Bare de lander godt, trives, udvikler sig og skaber værdi for det samfund, vi alle er en del af og forpligtet til at bidrage til. De unge er vores vigtigste ressource og deres trivsel, livsglæde og arbejdsglæde er ekstremt vigtig for os alle.

Facebook nyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Branchenyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.