MARCOD skal fortsat udvikle det maritime Nordjylland

MARCOD skal fortsat udvikle det maritime Nordjylland

18.12.15

Det maritime brancheudviklingscenter MARCOD, som med gode resultater arbejder for at understøtte udviklingen i de nordjyske maritime virksomheder, er sikret finansiering de næste tre år  

Der er glæde og stolthed hos MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift) i disse dage.

Det maritime erhvervsliv, flere nordjyske kommuner og havne, Vækstforum Nordjylland, Business Region North Denmark, Den Danske Maritime Fond m.fl. støtter økonomisk op om en videreførelse af centret i 2016-18 som lokomotiv for vækst i det maritime Nordjylland.  

”Vi er rigtigt glade for at kunne fortsætte vores arbejde med at understøtte udviklingen i de små og mellemstore maritime virksomheder i Nordjylland.  Ligesom vi kan fortsætte udviklingen af de maritime netværk i de nordjyske havne, afholde maritime konferencer,  brande den nordjyske maritime klynge og medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft”, siger Christine Lunde, direktør i MARCOD.

Flotte resultater på kort tid

MARCOD er på kort tid allerede blevet en uundværlig del af vækstudviklingen på det maritime område i Nordjylland. Nylige evalueringer ved COWI og Oxford Research Institute A/S viser, at der er stor opbakning i den maritime industri til MARCODs rolle og aktiviteter. MARCOD er for eksempel blevet tovholder for et EU-vækstprogram, som skal sparke gang i væksten i små og mellemstore nordjyske virksomheder i den maritime branche.

”MARCOD har i flere tilfælde været en stor hjælp for os – specielt i forhold til samarbejder på tværs. Vi har i begge selskaber flere gange trukket på deres ekspertise samt kæmpe netværk. Hver gang har de hjulpet med løsninger og forslag. Da det i mellemstore virksomheder som vores ofte kommer til at dreje sig for meget om driften, giver hjælpen fra MARCOD os mulighed og overskud til at tænke proaktivt og innovativt”, fortæller Jesper Pedersen, medejer af Hanstholm Skibssmedie ApS og North Sea Yard A/S.

”MARCOD har hjulpet os med at etablere en maritim lærlingeordning, hvor 6 maritime virksomheder er gået sammen om at ansætte en fælles ressource til at hjælpe os med vores lærlinge – udviklingen af ordningen har været et stort arbejde og ville ikke være sket uden deres hjælp” udtaler Rasmus Brohus, medejer af Hirtshals Yard A/S.

”Uden samarbejdet med MARCOD var vi ikke nået så langt med vores strategiproces, som vi er i dag. Vores forretningsplan, som MARCOD har været primus motor for, skal være med til at skabe nye forretningsområder og yderligere vækst for virksomhederne i netværket”, siger Tom Samson, formand for Maritime Network Frederikshavn.

Det maritime erhverv er udpeget som et særligt styrkeområde i den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-18

Jævnfør en netop offentliggjort rapport fra Region Nordjylland om Det Maritime Nordjylland sker der en positiv udvikling i skibsfarten i de nordjyske havne, der er kommet flere og levedygtige maritime virksomheder til i Nordjylland, især inden for maritimt udstyr og services og især unge og små virksomheder. Det fremgår også at flere og flere maritime virksomheder indgår i netværk, hvilket skaber større kritisk masse, innovation, øget samarbejde og synlighed.

”Nordjylland har historisk stærke kompetencer og et teknologisk forspring, som skal til for at skabe øget vækst inden for skibsbygning, maritimt udstyr og service samt grøn miljøteknologi til skibsfart. Det skal vi forstå at udnytte fuldt ud og derfor støtter Vækstforum op om MARCOD, for at udnytte potentialet i det maritime erhverv i Nordjylland. MARCOD er en central maritim aktør i Region Nordjyllands vækstpartnerskabsaftale med regeringen”, udtalerUlla Astman, regionsrådsformand og formand for Vækstforum Nordjylland.

Bestyrelsesformand for MARCOD Poul Knudsgaard supplerer:

”MARCOD vil i 2016-18 fokusere på at samle og synliggøre den maritime klynge i Nordjylland med henblik på at styrke relationerne tværregionalt, opnå større innovation og forretningsmæssige synergier, koordinere aktiviteter og viden samt styrke samarbejdet mellem erhvervet og uddannelsesinstitutionerne”.

Det blå Danmark udgør en væsentlig del af den danske økonomi og beskæftigelse og er et prioriteret vækstområde jævnfør regeringens blå vækstplan. Det maritime er et regionalt styrkeområde i Nordjylland, som udgør 10% af det blå Danmark med over 400 virksomheder, 15.200 ansatte og stigende beskæftigelse og udstyrsproduktion.

Fakta om MARCOD

MARCOD er et maritimt brancheudviklingscenter og klyngesekretariat, som støtter udviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheder i den nordjyske maritime klynge. MARCOD er en specialiseret maritim erhvervsfremmeaktør med indgående kendskab til den maritime branche og et omfattende netværk til maritime aktører i Danmark og Skandinavien. MARCOD er etableret ultimo 2010 og støttes i perioden 2016-18 af Vækstforum Nordjylland, Business Region North Denmark, nordjyske kommuner og havne, maritime netværk, medlemmer og diverse fonde. MARCOD er organiseret som en fond og har base i Frederikshavn med satellitkontor på Aalborg Havn. Centret har i alt syv ansatte.  

Link til Det Maritime Nordjylland rapporten http://publikationer.rn.dk/rn/334

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Christine Lunde, adm. direktør i MARCOD, tlf. 23 32 03 32, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Poul Knudsgaard, bestyrelsesformand, tlf. 20 86 86 21, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Pressefotos:  
Fotos af medarbejderstab, foto af direktør Christine Lunde

Facebook nyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Branchenyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.