Marcod: "Vi asfalterer mens vi kører"

Marcod: "Vi asfalterer mens vi kører"

07.05.19

I Nordjylland er de maritime virksomheder gennem de sidste otte år blevet bakket op af det maritime brancheudviklingscenter MARCOD. Organisationen har spillet en vigtig rolle i at styrke og udvikle det blå Nordjylland via netværksudvikling, innovation, forretningsudvikling, vidensdeling, rekruttering og branding blandt de 260 medlemmer. 

Realiteterne lige nu er imidlertid, at størstedelen af MARCOD’s finansielle midler udløber i løbet af 2019 p.g.a. den nye erhvervsfremmelov. 

Netværksdirektør Christine Lunde er dog optimist. 

- Vi tror på, at den maritime sektor vil blive udpeget som en national erhvervsmæssig styrkeposition, og at MARCOD’s aktiviteter vil fortsætte efter 2020, nu bare som en del af en konsolideret nationalt maritim klyngeorganisation, forklarer Christine Lunde. 

Ny struktur 

Den nye erhvervsfremmelov fratog regionerne den selvstændige ret til at støtte erhvervsfremmende tiltag med udgangen af 2018. 

Retten skal ifølge udspillet i stedet ligge centralt i en national erhvervsfremmebestyrelse, der skal udpege 10 til 12 såkaldte nationale styrkepositioner, som bliver hovedtemaerne for, hvilken retning de erhvervsfremmende midler fremadrettet sendes i. Styrkepositionerne udpeges i 2. halvår af 2019. 

For den maritime industri i Nordjylland - og for MARCOD i særdeleshed - bliver det afgørende, at søfarten bliver udpeget som en af disse nationale styrkepositioner. Men selv hvis søfarten rent faktisk slipper gennem nåleøjet og bliver en national styrkeposition vil der dog ske store ændringer. 

Kommer MARCOD til at miste sin selvstændighed? 

- Opdraget fra politikerne er helt klart. Der skal etableres én, selvstændig, national klyngeorganisation. One point of entry. Så vores organisation vil blive en del af en konsolideret national klyngeorganisation inden for det maritime område, dog stadig med regionale hubs. 

Beholder stab 

Hvad vil det betyde for MARCOD’s nuværende organisation? Vil den skulle slankes og indskrænkes? 

- Min forventning er helt afgjort, at den nuværende stab vil blive konsolideret ind i den landsdækkende organisation 

Vil det blive en styrkelse eller svækkelse af det maritime klyngesamarbejde i Nordjylland? 

- Jeg tror helt sikkert på, at det bliver en styrkelse. Hvis en styrket, national, maritim klyngeorganisation vil kunne tilbyde en række forbedrede serviceydelser som efterspørges af de maritime virksomheder i hele landet. Samtidig skal vi fastholde den tætte, regionale forankring i Nordjylland med de behov der er her og det serviceniveau, som virksomhederne er vant til fra MARCODs side. 

Er det nogen garanti for, at det kommer til at gå sådan? 

- Det kan man jo ikke sige på nuværende tidspunkt. Først skal det maritime erhverv udpeges til national styrkeposition. Herefter skal de involverede organisationer jo så afklare, hvordan organisationen skal skrues sammen. 

Hvordan holder I gejsten oppe i en periode med så mange forandringer og så megen usikkerhed? 

- Vi holder snuden i sporet samtidig med at vi leverer det, vi hele tiden har gjort overfor vores medlemmer hver eneste dag. Jeg bruger en stor del af min tid på at arbejde med den nye struktur, og der bliver holdt en masse møder og der foretages mange samtaler på kryds og tværs i branchen. Vi asfalterer mens vi kører, så det er bestemt en hektisk, men også spændende tid, siger Christine Lunde. 

Stor fusion 

Hvis søfarten bliver udpeget som national styrkeposition vil MARCOD skulle fusionere med Fyns Maritime Klynge og Maritime Development Center og indgå i den førnævnte nationale klyngeorganisation. 

Det lyder som en meget vanskelig opgave? 

- Jeg er sikker på, at det nok skal lykkes. Vi har en god og konstruktiv dialog. Men det kommer til at tage noget tid. Det er jo nogle vidt forskellige organisationer med forskellige aktiviteter og finansiering. MARCOD er en fond, Fyns Maritime Klynge er en regional organisation og Maritime Development Centre er en forening. Så der er meget, der skal afklares. 

Er de tre organisationer enige om det hele? 

- Vi er stadigvæk tidligt i processen. Men målet er klart: Vi må nødvendigvis komme frem til setup, som tre parter ser som en styrkelse af deres aktiviteter som er til gavn for hele Det Blå Danmark med de regionale forskellige der nu er.

Kilde: https://www.soefart.dk/

Facebook nyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Branchenyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.