Maritime Stars kom fra start i raketfart

Maritime Stars kom fra start i raketfart

19.06.20

De fem innovative startup-virksomheder mødtes med 15 maritime fyrtårnsvirksomheder til et todages sprint i Frederikshavn. Det kom der mange spændende muligheder ud af.

Næste generation satellitkommunikation, elektrolyse og lagring af energi, energioptimering af ventilation ombord, et nyt stabilisator-system og en app, der kan give viden om sikkerhed og arbejdsmiljø på skibe. Det er nogle af de spændende projekter, som årets fem Maritime Stars arbejder med og vil udvikle gennem det ni måneder lange forløb, hvor de får sparring og mulighed for konkret samarbejde med nogle af Danmarks førende maritime virksomheder.

På det første fælles-arrangement, som netop er afviklet hos MAN Energy Solutions i Frederikshavn, fik de fem Maritime Stars en kort introduktion til de 15 fyrtårnsvirksomheder, hvorefter der var speed-dating, hvor stjernerne mødte otte udvalgte fyrtårne til et kvarters møde. På grund af corona-situationen foregik nogle af møderne online, mens andre var fysiske. Begge former viste sig meget effektive.

”Det var utroligt, så meget deltagerne fik ud af det på så kort tid. Alle var her for at afsøge muligheder og potentiale, og den meget stramme tidsplan betød, at alle høflighedsfraser og small talk blev sprunget over og man gik direkte til emnet. Det var deltagerne glade for, og der blev allerede på dagen aftalt mange opfølgende møder,” siger projektleder Allan Hejslet, MARCOD, der var ansvarlig for afviklingen.

Port of Frederikshavn var ny fyrtårnsvirksomhed i projektet, og adm. direktør Mikkel Seedorf Sørensen var glad for dagens møder og for at give alle deltagere en rundvisning på den store havneudvidelse. Han siger: ”Jeg er imponeret over resultatet af det første års Maritime Stars-forløb og glæder mig til at være med. Hvis vi kan bistå nye virksomheder med erfaring og eksekvering af strategi på baggrund af den proces, vi har været igennem, så vil vi gerne det.”

MAN Energy Solutions, der stillede sine konference-faciliteter på havnen i Frederikshavn til rådighed for arrangementet, er fyrtårnsvirksomhed for andet år i Maritime Stars. Senior Manager Lars Henrik Hejlesen begrunder deltagelsen således:

”Vi har en strategi, hvor vi tager ansvar for at standse klimaforandringerne og møde 2050-målsætningen om Co2-neutralitet, ligesom vi ønsker at udnytte nye digitaliseringsteknologier til gavn for vores kunder og den samlede ressourceanvendelse. En global virksomhed som vores er ikke nødvendigvis gearet til at udvikle alle nye teknologier. Til gengæld kan vi, med vores netværk og organisation, forædle og brede løsninger samt ny teknologi ud i stor skala. Derfor vil vi gerne i kontakt med start-up-virksomheder, som måske sidder med fremtidens løsninger og derfor tager vi aktiv del i Maritime Stars.”

Næste skridt i Maritime Stars-forløbet bliver at arbejde videre med de etablerede kontakter samt at etablere advisory boards i Stars-virksomhederne med de rigtige personer fra fyrtårnsvirksomhederne og disse netværk.


Billeder:

 width=

Billede 1 – Repræsentanter fra de 5 udvalgte maritime stjerne: DACOMA, E-AT, Hybrid Greentech, Scoutbase og Sternula.

3 Fyrtarnsvirksomhederne 1

Billede 2 – Repræsentanter fra de fysik deltagende fyrtårnsvirksomheder: DESMI, Logimatic, MAN Energy solutions, World Marine Offshore, Wrist Ship Supply, Port of Aalborg og Port of Frederikshavn.

1 matchmaking Scoutbase og Frh. Havn 1

Billede 3 – 1:1 møde mellem Scoutbase og Port of Frederikshavn.

4 Rundvisning pa havneudvidelsen 1

Billede 4 – Rundvisning på havneudvidelsen af Frederikshavn Havn.


Fakta om Maritime Stars
Maritime Stars er et landsdækkende, treårigt iværksætterprogram, der skal sikre innovation og udvikling i den maritime branche. Maritime Stars er drevet af MARCOD og finansieret af Industriens Fond samt EU’s Socialfond. Maritime Stars havde første forløb i 2019 med fem start up’s. Tilsvarende forløb skal køre i 2020 og 2021. Det er gratis for deltagerne at være med – et forløb har en anslået værdi på mindst 200.000 kr. pr. deltagende start up. 20 fyrtårnsvirksomheder med indgående kendskab til den maritime branche stiller sparring, viden, rådgivning og tid til rådighed for deltagerne. Et Maritime Stars-forløb kører fra april til december og munder ud i en vækstplan for deltagerne.

Fakta om MARCOD
MARCOD er et maritimt brancheudviklingscenter og klyngesekretariat, som støtter udviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheder i den nordjyske maritime klynge. MARCOD arbejder med netværksudvikling, maritim forretningsudvikling, forskning og vidensdeling, kvalificeret arbejdskraft samt branding. MARCOD driver endvidere Scale-up Denmark og Maritime Stars vækstprogrammerne for den maritime branche i DK. MARCOD er etableret ultimo 2010. MARCOD er organiseret som en fond og har base i Frederikshavn med satellitkontor på Aalborg Havn. Centret har otte ansatte og er sølvcertificeret i henhold til EU’s fælles klyngeinitiativ ECEI.
MARCOD er i 2020 støttet af Den Europæiske Regionalfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.


For yderligere kontakt:

Christine Lunde
Direktør, MARCOD
Mobil 23 32 03 32

Thomas Hofman-Bang
Adm. direktør, Industriens Fond
Mobil: 40 38 82 02

Facebook nyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Branchenyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.