Maritime nyheder til Det Blå Nordjylland

MARCOD lancerer hermed sit første nyhedsbrev til Det Blå Nordjylland.
Formålet er at give maritime virksomheder mfl. i Nordjylland mulighed for at holde sig opdateret med sidste nyt fra MARCOD samt udvalgte branchenyheder med relevans for Det Blå Nordjylland.

Udbud af havmiljøforureningsbekæmpelse i danske farvande for Forsvaret

MARCOD deltog i møde på Flådestationen i Korsør den 18/12 vedr. dette udbud, som er aftalt i Forsvarsforliget 2013-17. Der skal bygges en ny OILREC/CHEM-enhed (min 1 fartøjsenhed) der er i stand til at bekæmpe olieforureninger og kemikalieforureninger i 2015. Dertil kommer en række skibe som støtteberedskab. OILREC/CHEM-enheden skal enten placeres i Frederikshavn eller Korsør. Der prækvalificeres 5 rederier til hhv. OILREC/CHEM enheden samt det øvrige støtteberedskab. Følgende rederier/ship management firmaer mfl. deltog i mødet: Thome, CPH Global, DESMI, OKOSAFE, Griffin People, Svitzer, ESVAGT, Framo Norge, Bunker Consult, DHI, Rohde-Nielsen samt JD Contractor.

Den foreløbige tidsplan er:  
Frist for anmodning om prækvalifikation : 30. januar 2015
Udsendelse af dialogmateriale : Primo marts
Dialogproces (møder, udsendelse af rev. materiale) : 13/4 -22/5
Udsendelse af endeligt udbudsmateriale : Ultimo juni
Tilbudsfrist : Ultimo september
Tildeling af kontrakt : Primo november

 

For mindre virksomheder, der ikke kan byde på hele opgaven, består forretnings-mulighederne hovedsagligt i underleverancer til den eller de virksomheder, der vinder udbuddet samt til de værfter, der efterfølgende skal bygge skibene. MARCOD kan kontaktes for yderligere informationer om udbuddet, der er det første i en forventet række af store udbud fra Forsvaret.

Godkendelse af letvægtsfærger og andre skibe til sejlads i is

Et af MARCODs arbejdsområder drejer sig om et teknologiskift til letvægtsmaterialer inden for færger og andre fartøjer. Skibe af aluminium, glasfiber og kulfiber kan med et godt, moderne design halvere energiforbruget og dermed også forureningen i den daglige drift. Med et lavere energiforbrug bliver det tilmed relevant for især kortere færgestrækninger at gå over til fuld batteridrift og dermed helt undgå emissioner fra driften. Der er mange muligheder og endnu enkelte udfordringer i dette, men branchen er parat til at bygge de første fuldskalaskibe og der er et godt potentiale for en lille industri omkring værfterne og deres underleverandører. Alene i Norge, Sverige og Danmark er der omkring 500 færger, der er relevante for den nye teknologi, idet de fleste af dem har mange år på bagen. En udskiftning af disse over en årrække vil i runde tal svare til at undgå forureningen fra 150.000 personbiler, så der er noget at gå efter.

Facebook nyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Branchenyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.