Samarbejde: Wencon får hjælp til at realisere store ambitioner om vækst

Samarbejde: Wencon får hjælp til at realisere store ambitioner om vækst

04.12.19

Med ny salgsdirektør, Ole Eriksen, ved roret, vil Wencon ApS nu realisere ambitionen om at firdoble omsætningen inden for fire år ved at erobre større markedsandele inden for marineindustrien og offshore med deres produkt. Et tæt samarbejde mellem udbydere af regionale erhvervsudviklingstilbud på tværs af landet er med til at klæde Wencon på til opgaven.

Den mellemstore nordfynske virksomhed Wencon ApS, der siden 1980’erne har specialiseret sig i udvikling og markedsføring af epoxyprodukter til genopbygning og overfladebeskyttelse af metal, der har været udsat for korrosion og brud, er sultne. Virksomheden der er medlem i Fyns Maritime Klynge arbejder for en firdobling af omsætningen på det internationale marked over de næste fire år. Men på trods af en del år og international erfaring på bagen, mente salgsdirektør i Wencon, Ole Eriksen, at virksomheden havde brug for hjælp til at udleve vækstpotentialet.

Hjælpen kom i første omgang fra MARCOD, hvor projektleder Allan Hejslet vurderede Wencon til at have et markant vækstpotentiale inden for marineindustrien og offshore, og derfor var de en oplagt kandidat til MARCOD’s Scale-up Denmark-program – et forløb der skal hjælpe med at accelerere fremtidens elite af højvækstvirksomheder.

-Vi blev i starten af året optaget på Scale-up Denmark hos MARCOD. Her har vi adgang til specialister og forretningsudviklere og vi får hjælp til at lave en ambitiøs vækstplan, som vi allerede nu er i gang med at implementere. Det er uden tvivl med til, at vi kan realisere vores store ambitioner, siger Ole Eriksen.

For Wencon er stærke internationale partnerskaber en vigtig nøgle til deres vækst. Det handler især om at finde de rigtige distributører i udlandet – et arbejde der kræver en grundig analyse for at kunne sikre en struktureret, ensartet og målrettet metode til at udvælge, opstarte og videreudvikle partnerrelationer på. I tæt samarbejde med Allan Hejslet arrangerede Majbrit Hoppe, forretningsudvikler i Fyns Maritime Klynge, derfor at Wencon kunne deltage i et internationaliseringsforløb med særligt fokus på at udvikle en partnerhåndbog hos ShareFifty5, et kompetenceudviklingstilbud i Svendborg til fynske virksomheder inden for bl.a. det maritime erhverv.

-Jeg har daglig kontakt med vores samarbejdspartnere i ShareFifty5, så jeg ved, hvilke tilbud de har til de fynske virksomheder. Samtidig samarbejder jeg tæt med Allan (MARCOD red.), når én af vores medlemsvirksomheder deltager i deres forløb, og derfor blev det hurtigt tydeligt, at Internationaliseringsforløbet hos ShareFifty5 kunne understøtte internationaliseringsdelen i Scale-up Denmark og give Wencon et endnu større og bedre udbytte af Scale-up Denmark, siger Majbrit Hoppe, og fortsætter:

-Det her er et rigtigt godt eksempel på, at vi med åbenhed, dialog og samarbejde, imellem de forskellige erhvervsudviklingstilbud der er på Fyn og i Danmark, sammen kan skabe de brugerdrevne tilbud, som virksomhederne ønsker og har behov for. Og det er jo i sidste ende det, vi som erhvervsfremmetilbud er sat i verden for.

Og hos Wencon er man glad for, at der koordineres på tværs:

-For os betyder det, at vi allerede inden internationaliseringsforløbet på Scale-up er på plads med vores partnerstrategi og nu står vi med en næsten færdig partnerhåndbog. Det er en stor fordel, når vi vil tage nye globale markedsandele – og i forhold til det videre Scale-upforløb så er det en fordel, at vi kan agere case, og komme med inspiration til de andre virksomheder som deltager, fordi vi er et skridt foran, siger Ole Eriksen, salgsdirektør hos Wencon.

FAKTA

Wencon ApS
Wencon er en verdensomspændende virskomhed, der er specialiseret i udvikling og markedsføring af epoxyprodukter til genopbygning og overfladebeskyttelse af metal udsat for korrosion, galvanisk korrosion, kavitation, slid eller brud.

Wencons produkter og reparationssystem bruges i vid udstrækning både inden for marineindustri og offshore.

Wencons kompetencer går fra nødsituationer og midlertidige reparationer med de velkendte Wencon-reparationskit til reparation og vedligeholdelse, der foretages af besætningen, og løsninger, der er udført af et skibsværft eller en Wencon-certificeret workshoppartner.

Wencon er aktiv i 23 lande og søger konstant mere.

Scale-Up Denmark
Scale-up Denmark er et landsdækkende program, som skal accelerere fremtidens elite af højvækstvirksomheder. Over en periode på tre år skal danske og internationale investorer, veletablerede virksomheder og førende universiteter coache og accelerere startups og SMV’er med ekstraordinært vækstpotentiale, så de kan vokse sig store, og dermed bidrage til at styrke den fremtidige danske vækst og beskæftigelse. Det indebærer:

 • Camps med fokus på strategi og ledelsesudvikling (for ledelse og bestyrelsesmedlemmer)
 • Workshops med kompetenceudvikling inden for bl.a. salg, internationalisering, maritime tendenser mv. (For ledelse og nøglemedarbejdere)
 • Opdyrkning af kapital – Individuel rådgivning og uddannelse (til ledelse)
 • Et fleksibelt acceleratorprogram med individuel rådgivning

Bidragsydere: Den Danske Maritime Fond, Den Europæiske Socialfond

Partnere: MARCOD; LIVA consult, og Væksthus Nordjylland.

Share Fifty5
ShareFifty5 tilbyder kompetenceudvikling til it- og maritime virksomheder på Fyn. Det være sig i form af uddannelse, kurser og netværk – altid med fokus på at skabe flere arbejdspladser, bedre bundlinje og muligheder for samarbejder. Fx:

 • Kurser i bl.a. salg og internationalisering, samarbejder, projektledelse og innovation. (Alle niveauer i virksomheden og brugerdrevet)
 • Netværksforløb efter kursus, med fokus på vidensdeling
 • Ledelses- og strategiudviklingsforløb (for ledelse og bestyrelsesmedlemmer)
 • Uddannelserne baseres på cases fra egen virksomhed.
 • 1:1 specialistrådgivning på klippekortsordning (10 timer per virksomhed til konkret problemstilling)

Bidragsydere: Syddansk Vækstforum, Den Europæiske Socialfond.

Partnere: Svendborg, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Langelands kommuner, Ærø Turist- og erhvervskontor og Turist og erhvervsforeningen Langeland, Fyns Maritime Klynge, IT Branchen, SIMAC og IT-Sydfyn.

MARCOD
MARCOD er et maritimt brancheudviklingscenter og klyngesekretariat, som støtter udviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheder i den nordjyske maritime klynge. MARCOD har 260 medlemmer. MARCOD er en specialiseret maritim erhvervsfremmeaktør med indgående kendskab til den maritime branche og et omfattende netværk til maritime aktører i Danmark og internationalt. MARCOD er etableret ultimo 2010 og støttes i perioden 2016-19 af Vækstforum Nordjylland, Business Region North Denmark, nordjyske kommuner og havne, maritime netværk, medlemmer og diverse fonde. MARCOD er organiseret som en fond og har base i Frederikshavn med satellitkontor på Aalborg Havn. Centret har otte ansatte og er sølvcertificeret i henhold til EU’s fælles klyngeinitiativ ECEI. MARCOD arbejder med netværksudvikling, maritim forretningsudvikling, forskning og vidensdeling, kvalificeret arbejdskraft samt branding. MARCOD driver endvidere Scale-up Denmark og Maritime Stars vækstprogrammerne for den maritime branche i DK.

Fyns Maritime Klynge:
Fyns Maritime Klynge er en professionel erhvervsklynge, der arbejder for at skabe netværk og nye forretningsmuligheder, videndeling og innovation i og mellem virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører inden for det maritime erhverv på Fyn.

Klyngen har fokus på, hvor de forskellige virksomheder forretningsmæssigt er på vej hen frem for, hvor de er, og hvad de kan her og nu. Vi stræber efter at opbygge nye samarbejder, som kan føre til nye forretningsområder og produkter inden for det maritime område.

I Fyns Maritime Klynge har vi fokus på:

 • B2B-samarbejder mellem klyngens virksomheder og virksomhedernes netværk uden for klyngen
 • Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner om konkrete projekter og opgaver
 • Synliggørelse af klyngen og klyngens aktører
 • Forretningsudvikling inden for strategiske indsatsområder:
 • Bæredygtig skibsfart
 • Autonome teknologier
 • Kvalificeret arbejdskraft og kompetenceudvikling
 • Startups

 Kilde: fynsmaritimeklynge.dk

Facebook nyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Branchenyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.