Samlet Blå Danmark etablerer ny klynge

Samlet Blå Danmark etablerer ny klynge

27.05.20

Stærke kræfter inden for Det Blå Danmark og logistik er gået sammen i en ny klyngeorganisation, der skal gøre Danmark verdensførende inden for bæredygtighed, logistik og innovation til søs. Klyngen har i dag ansøgt Erhvervsfremmebestyrelsen om støtte.

Med knap 100.000 beskæftigede og godt en fjerdedel af den samlede danske eksport er Det Blå Danmark og logistik samlet set en væsentligt national styrkeposition. Som national styrkeposition skal der ikke blot måles på økonomi og eksporttal, der skal også kunne konkurreres på maritim bæredygtighed, innovation og fremme af logistik.

Det er baggrunden for et nyt samarbejde om en ny samlet klyngeorganisation: "Maritime & Logistics Innovation Denmark" - eller "MARLOG" i daglig tale.

I dag har den nye konstruktion ansøgt Erhvervsfremmebestyrelsen og Uddannelses- og Forskningsministeriet i alt 16 mio. kroner til indsatsen for maritim innovationskraft og logistikudvikling.

Adm. direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen er interim-formand for den nye klyngeorganisation indtil den endelige bestyrelse udpeges.

"Kerneopgaven bliver at understøtte de mange dygtige virksomheder og aktører inden for det maritime område og logistik med tværgående projekter, som bidrager til, at Danmark er en førende søfartsnation. Målet er, at Danmark også i 2030 har et af verdens stærkeste maritime erhverv, som går forrest med at finde vejen til den CO2-neutrale skibsfart. Samtidig har vi integreret logistik som en del af klyngen med henblik på at sikre innovation i hele transportkæden," siger Anne H. Steffensen.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget "Maritime erhverv og logistik" som en af Danmarks styrkepositioner. Derfor kvitteres der nu med at søsætte det nye samarbejde og afventer, at ansøgningen om støtte bliver behandlet.

Lokalt og globalt

Frem mod 2030 forventer OECD en fordobling af den samlede blå havøkonomi. For at Danmark får sin bid af den kage, er en klog og målrettet maritim indsats afgørende. Det vil den nye nationale klynge bidrage til, så vi sikrer markedsindflydelse, eksport og arbejdspladser ind i fremtiden.

"I arbejdet skal vi både tænke lokalt og globalt. De gode ideer, udviklingen og produktionen sker i høj grad lokalt og giver arbejdspladser herhjemme. Men det store marked for shipping, maritime løsninger og end to end logistik er globalt, og derfor skal vores indsats sikre, at vi også er førende udenfor landets grænser," siger Anne H. Steffensen.

Den nationale klyngeorganisation for maritime erhverv og logistik bliver stiftet af: MARCOD - Maritimt Center for Optimering og Drift, Fyns Maritime Klynge, Maritime Development Center, Danske Rederier, Danske Havne, Danske Maritime, Dansk Transport og Logistik.

Citater fra alle medvirkende herunder:

Christine lunde, adm. direktør i MARCOD:

"Vi ser frem til at få flere muskler og et endnu stærkere og mere sammenhængende værditilbud til virksomhederne i hele landet - vi driver jo fx allerede det landsdækkende accelerator-program Maritime Stars.

Samtidig vil vi fortsat arbejde med specifikke og relevante regionale indsatser i Nordjylland og være tæt på medlemsvirksomhederne."

Mikkel N. Hansen, CEO i Maritime Development Center

"Vi har store forventninger til samarbejdet i den nye danske klynge, Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG), som dækker de maritime erhverv og logistik.

Vi ser frem til at udvide og arbejde videre med de gode initiativer, der fokuserer på grøn omstilling, digitalisering og kompetencer, MDC allerede har søsat, til gavn for vores medlemmer over hele landet."

Lars Ahrendtsen, forretningschef i Fyns Maritime Klynge.

"På Fyn har vi en stolt maritim tradition med en høj koncentration af maritime virksomheder, uddannelser og videninstitutioner, der hver dag bidrager til, at det Blå Danmark er en national styrkeposition. Ved at samle det maritime erhverv og logistik i en national klynge, med stærke lokale forankringer, styrker vi alle maritime virksomheders adgang til innovation, internationalisering og kvalificeret arbejdskraft."

Den maritime industri er blandt Danmarks mest innovative erhverv, men der er benhård konkurrence på verdensmarkedet, og derfor finder vi det vigtigt at samle kræfterne i hele Det Blå Danmark til gavn for både store og små virksomheder."

Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime

"Det at lave en ny konstruktion med en samlet, national klynge vil komme virksomhederne til gode. Vi vil over hele landet i endnu højere grad end i dag kunne sikre vidensformidling ud til alle virksomheder og understøtte deres vækst på en lang række måder.

Den maritime industri er blandt Danmarks mest innovative erhverv, men der er benhård konkurrence på verdensmarkedet, og derfor finder vi det vigtigt at samle kræfterne i hele Det Blå Danmark til gavn for både store og små virksomheder."

Tine Kirk Pedersen, Adm. direktør i Danske Havne

"De danske erhvervshavne kommer til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling med fokus på mere godstransport på sø og udskibning til de kommende energiøer.

Men det fulde potentiale kan kun udnyttes, hvis det samlede maritime Danmark formår at tænke på tværs og lade innovation, samarbejde og forretningsudvikling gå hånd i hånd.

Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi kan lancere det nye klyngesamarbejde, så vi i fællesskab kan fokusere på de løsninger, der kan give det maritime Danmark vækst, arbejdspladser og sikre grøn omstilling."

Erik Østergaard, adm. direktør for DTL- Danske Vognmænd:

En forudsætning for vognmændenes eksistens er bl.a. samspillet med andre transportformer­ herunder især den maritime sektor. Vognmændene handler med sektoren, arbejder for sektoren og knytter i øvrigt dagligt forbindelsen mellem sektoren og det øvrige erhvervsliv.

Vi ser frem til, at et nationalt, maritimt klyngesamarbejde også kan styrke landtransporten på vej og bane.

Facebook nyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Branchenyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.