MARCOD er medlem af Cluster Excellence Denmark

I Danmark findes 38 innovative klynger og netværk, som er optaget i det danske klyngekatalog.
Inden for hver klynges fagområde hjælper de årligt over 18.058 virksomheder med at blive mere innovative, så virksomhederne kan skabe vækst og flere arbejdspladser. Få et overblik over alle danske netværk og klynger.

Netværk og klynger skaber resultaterne

Det årlige performanceregnskab for det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark viser, 18.058 virksomheder deltog i de danske klynger- og netværksaktiviteter i 2018. Aktiviteterne har resulteret i, at:

  • 6868 virksomheder, heraf 4843 med under 50 medarbejdere, fik tilført nye kompetencer og værktøjer, som markant forbedrer innovationsevnen.
  • 5296 virksomheder, heraf 3941 med under 50 medarbejdere, udviklede nye ideer som senere kan blive omsat til nye produkter, ydelser eller processer.
  • 2689 virksomheder, heraf 1998 med under 50 medarbejdere, udviklede nye produkter, ydelser eller processer som følge af deres deltagelse i en klynge.

En undersøgelse blandt virksomheder, der deltager i klynge- og innovationsnetværksaktiviteter, viser, at klynger og netværk bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling, bl.a. med ny viden, metoder og idéer. Blandt de virksomheder, der har deltaget i klynge- og netværksaktiviteter, har:

  • 56% af virksomhederne fået ny, relevant viden, fx om markeds- eller teknologiske trends.
  • 55% af virksomhederne skabt eller forventer at skabe innovation i form af nye produkter, services eller processer på baggrund af deltagelsen i klyngeaktiviteterne.
  • 40% af virksomhederne fået styrket deres kompetencer inden for markeds-, proces eller produktudvikling.

Kilde: Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (2017): Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk

Økonometriske analyser viser desuden, at virksomheder, der deltager i klynge- og netværksaktiviteter:

  • Har fire gange så høj sandsynlighed for at blive innovative sammenlignet med lignende virksomheder, der ikke deltager
  • Opnår en produktivitetsvækst, der er 3,6 procent højere end andre lignende virksomheder

Klynger er ikke alene vigtige parametre i arbejdet omkring tiltrækning af udenlandske investeringer i Danmark, men der findes også dokumentation for, at virksomheder bliver mere internationale af at deltage i klynger og netværk. Normalt er internationaliseringsgraden for SMV’er på 5-6 pct. Ved deltagelse i klynger og netværk er det 14 pct. af virksomhederne, der har internationale aktiviteter.

Kilde, se bl.a.: ”The Short-run Impact on Total Factor Productivity Growth of the Danish Innovation and Research Support System” udarbejdet af Centre for Economic and Business Research (CEBR) for Styrelsen for Forskning og Innovation.


Facebook nyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Branchenyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.