Det Blå Danmark

Danmark er blandt verdens førende maritime nationer og Det Blå Danmark er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner.

Der er knap 96.000 personer beskæftiget i Det Blå Danmark (direkte og indirekte beskæftigede). Samlet set svarer det til 3,4 procent af beskæftigelsen i Danmark.

Det Blå Danmark består af rederier, værfter, udstyrsproducenter, service- og reparationsvirksomheder, skibsdesignere, shipping- og logistikvirksomheder, skibsmæglere, havne, offshorevirksomheder inden for olie & gas og offshore vind, virksomheder inden for ophugning- og genanvendelsesindustrien, maritime uddannelsesinstitutioner, maritime brancheforeninger og erhvervsfremmeaktører – små, mellemstore og store virksomheder fordelt over hele landet.

Ca. 39.000 ud af de 96.000 personer beskæftiget i branchen repræsenterer den maritime industri. Medarbejderne i den maritime industri er primært tekniske medarbejdere på alle niveauer lige fra den dygtige faglærte, som udgør 40 % af arbejdsstyrken i den maritime industri, over til den lange eller mellemlange tekniske uddannelse, som udgør 30 % af arbejdsstyrken, med forskellige specialer. For branchen er dygtige medarbejdere absolut afgørende, da virksomhederne og arbejdspladserne er yderst vidensintensive.

De maritime industrivirksomheders betydning for det danske samfund giver sig bl.a. til udtryk i de DKK 5 mia., som medarbejderne i branchen bidrager med i skat hvert eneste år. De mange succesfulde virksomheder i den danske maritime industri er med til at sikre, at branchen har en international styrkeposition, og det kræver en fortsat særlig indsats at fastholde denne position i den intensive globale konkurrence.

Danske maritime virksomheder står samlet set for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede eksport.

I 2017 var bruttoværditilvæksten i den danske maritime industri på ca. DKK 96 mia.

En international branche

Danmark har verdens 5. største handelsflåde i verden målt på skibe, som opereres af danske rederier - efter Grækenland, Singapore, Kina og Japan.

Den danske maritime industri har en solid position på verdensmarkedet – ikke mindst takket være højteknologiske og specialiserede produkter og løsninger.

87 % af virksomhederne i den danske maritime industri har moder- eller datterselskaber i udlandet, og maritime virksomheder er ofte blandt de første til at etablere sig i fjerne egne af verden og dermed bidrage til øget vækst og velfærd globalt.

Maritim teknologi og skibsbygning er grundpiller i globaliseringen – ingen skibe, ingen globalisering. De danske maritime virksomheder er globale, men med afsæt i hele Danmark. Den maritime industri er en gammel og traditionsbunden industri, som har formået at fastholde førerpositionen – ikke mindst gennem konstant forskning, udvikling og innovation. Dette er en vigtig årsag til, at størstedelen af de danske maritime industrivirksomheder også i dag er meget innovative og forskningsintensive. Hele 45 % af virksomhederne i den danske maritime industri er innovative, mens det kun gælder 20 % af virksomhederne i den øvrige danske industri

Verdensflåden består af mere end 100.000 skibe, og størstedelen af disse skibe har dansk udstyr om bord. Maritim teknologi er er et globalt vækstområde og i 2016 udgav OECD en rapport, som viser at fremtiden for maritime teknologiudbydere vil være et af de globale vækstområder og danske maritime virksomheder har gode muligheder for at positionere sig i relation til denne vækst. Det er dog en forudsætning, at erhvervet har konkurrencedygtige rammevilkår, som sikrer, at vi kan fastholde og udvikle den maritime industris position som verdens sjettestørste eksportør af maritim teknologi.

Læs mere om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark i denne rapport

Det Blå Nordjylland

Det Blå Nordjylland udgør ca. 400 virksomheder, som har en væsentlig del af deres forretning i det maritime erhverv. Virksomhederne er primært små og mellemstore virksomheder indenfor udstyrsproduktion og service & reparation. Virksomhederne er koncentreret omkring havnemiljøerne i Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Frederikshavn og Aalborg.

Maritime virksomheder i de 11 nordjyske kommuner kan ses her:

Det Blå Danmark hjemmeside 07.11.192

Facebook nyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Branchenyheder

Tilmeld dig MARCOD nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.